top of page

Veelgestelde vragen

Vragen aan Examenbureau REO?

Hieronder is een samenvatting te vinden van veelgestelde vragen aan Examenbureu REO. Staat uw vraag er niet bij neem dan gerust contact met ons op.

Voorbereiding en inschrijving
Examen en uitslag

Vragen betreffende de voorbereiding
Moet ik eerst een cursus volgen om examen te kunnen doen?
Nee, examen en opleiding zijn geheel gescheiden. De door Reo afgenomen examens kennen een open-inschrijving.

Kan ik bij REO een cursus volgen?
Stichting Reo is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen.

Waar kan ik de leerboeken kopen?
Bij de boekhandel zijn boekensets verkrijgbaar voor het Ondernemersexamen. Een veel gebruikte methodiek voor mondeling onderwijs is die van uitgeverij NOI uit Baarn (035-5416743).


Vragen betreffende de inschrijving

Hoe kan ik me inschrijven voor een examen?
U dient zich schriftelijk aan te melden voor het examen door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier kunt U telefonisch (010-5014414) of schriftelijk aanvragen bij Examenbureau REO, of U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier op deze website.

Kan ik alle examenmodules gelijktijdig afleggen?
Ja, het is mogelijk alle examenmodules tijdens 1 examenmoment (januari, juni of september) af te leggen. Dit is echter niet verplicht.

Tot welke datum kan ik me voor het examen inschrijven?
U kunt  tot 2 weken voor aanvang van een examen inschrijven.

Krijg ik een bevestiging dat ik sta ingeschreven?
Ja, na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging van inschrijving met rekening.

Kan de naam van een bedrijf op de rekening worden vermeld?
Nee, de acceptgiro dient als bevestiging van inschrijving. Deze kan uitsluitend strikt op persoonlijke titel worden afgegeven. Indien het examengeld door derden wordt voldaan, dient het inschrijvingsnummer en de naam van de kandidaat te worden vermeld.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?
Ja, indien u verhinderd bent aan het examen deel te nemen, dient de inschrijving schriftelijk geannuleerd te worden. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd.

Krijg ik na annulering een deel van het examengeld gerestitueerd?
Afhankelijk van de datum van annulering zal een deel van het examengeld worden gerestitueerd. In alle restitutie gevallen wordt Euro 15,- administratiekosten in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.

Hoe kan ik een (adres)wijziging doorgeven?
Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven. Hierbij dient het inschrijvingsnummer, de naam en de gewijzigde gegevens te worden vermeld. 

 

Vragen betreffende het examen

Zijn alle examenvragen multiple choice?
Ja, de examens wordt geheel in gesloten vraagvorm (mutiple choice) afgenomen.

Mogen er hulpmiddelen gebruikt worden op het examen?
Ja, tijdens de examens mag een eenvoudige calculator (zonder tekstmogelijkheden) gebruikt worden.
 
Wanneer ontvang ik de examenoproep?
De examenoproepen worden uiterlijk zeven dagen voor het examen aan de kandidaten toegezonden.

Krijg ik een routebeschrijving naar de examenzaal?
Nee, uitsluitend het adres van de examenlocatie staat op de oproep vermeld. Met behulp van bijvoorbeeld een routeplanner is deze locatie goed te vinden. Op internet bijvoorbeeld via routenet. Voor wat betreft de bereikbaarheid per openbaar vervoer verwijzen wij naar Reisinformatie Nederland, telefoon: 0900-9292.

Vragen betreffende de examenuitslag

Wanneer krijg ik de uitslag van het examen?
Binnen 4 weken na afname van het examen wordt de uitslag aan de kandidaten toegezonden. Telefonisch worden geen mededelingen gedaan.

Hoe wordt een cijfer bepaald?
Allereerst worden de antwoordbladen m.b.v. een kaartlezer gecorrigeerd. Elke vraag die goed beantwoord is levert 1 punt op. Door de examencommissie wordt een cesuur vastgesteld. De cesuur is de grens van een vijf en een zes als eindcijfer. De cesuur wordt als twee cijfers weergegeven, bijvoorbeeld 19/20. Bij dit voorbeeld is 19 de hoogste score waarbij men als eindcijfer een vijf krijgt en 20 de laagste score waarbij men een zes krijgt. Alle andere scores worden vervolgens lineair omgezet naar cijfers.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen van het examen?
Voo het Ondernemers- en AOV-examen kan in sommige gevallen, op grond van diploma’s of certificaten en de daarbij behorende cijferlijsten, door de examencommissie vrijstelling worden verleend voor één of meer examen-modulen. Vrijstellingen worden uitsluitend verleend op basis van afgeronde opleidingen. De afgelegde examenstof van eerder gevolgde opleidingen en/of cursussen dient voor 80% overeen te komen met de exameneisen van het desbetreffende examen. Neem hiervoor contact met ons op.


Voor het ondernemersexamen worden geen vrijstellingen verleend.

Hoelang is het certificaat van een module geldig?
Het voor een module behaalde certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur tenzij de examenspecificaties en/of eindtermen door externe invloeden of op last van het Ministerie van Onderwijs en/of Economische Zaken worden gewijzigd.

Ik heb alle examen onderdelen behaald, wanneer krijg ik mijn diploma?
Indien u al de onderliggende examenonderdelen heeft behaald ontvangt u, binnen 4 weken na ontvangst van de laatste examenuitslag, automatisch het diploma.

Mijn vraag is nog niet beantwoord, wat nu?
U kunt altijd contact opnemen met Examenbureau Reo:


per telefoon 010 - 50 14 414
per email: mail@reo.nl

bottom of page