top of page

REO Examens

Examenprogramma
 

Stichting Examenbureau REO neemt drie maal per jaar, in januari, juni en september, verschillende examens af.

Alle examens zijn modulair opgebouwd en worden schriftelijk in multiple-choice vorm afgenomen.

Ondernemersexamen
AOV-Examen

Examenmodulen

Het ondernemersexamen wordt schriftelijk in multiple-choice vorm afgenomen en bestaat uit vier modulen.

 1. Marketing (20 multiple-choice vragen)

 2. Financiering (20 multiple-choice vragen)

 3. Organisatie (20 multiple-choice vragen)

 4. Administratie (20 multiple-choice vragen).Exameneisen
U kunt de exameneisen downloaden in Acrobat Reader (pdf) formaat.Examendata, -regio’s, -tijden en -kosten

Het examen wordt drie maal per jaar (januari, mei en september) afgenomen. Klik hier voor een overzicht van de examendata en de examenkosten.

Voor marinepersoneel en uitgezonden land- & luchtmacht- personeel is het mogelijk om op locatie aan het examen deel te nemen. Neem hiervoor contact op met de afdeling O&O van het desbetreffende krijgsmachtonderdeel.

Voor opleiders bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij het examenbureau om op locatie een examen te laten afnemen. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelding examen
U dient zich schriftelijk aan te melden voor het examen. U kunt hiervoor een inschrijfformulier aanvragen (010-50 14 414) of u kunt gebruik maken van het bestelformulier op deze website.

Uitslag examen
Het gemaakte examenwerk wordt met behulp van kaartleesapparatuur volledig geautomatiseerd gecorrigeerd. Dan bepaalt de examencommissie, per examenvak,  de cesuur. Hierbij wordt vastgesteld hoeveel juiste antwoorden men dient te hebben voor het behalen van een voldoende. De uitslag van elk vak wordt uiterlijk binnen zes weken na afname van het examen bekend gemaakt.

Aan iedere kandidaat die een examen heeft afgelegd reikt de examencommissie een cijferlijst uit. De behaalde cijferlijst waarop de datum van de bekendmaking van de uitslag vermeld staat, heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij de examenspecificaties en/of eindtermen worden gewijzigd.

Certificering / diploma
Een kandidaat is geslaagd voor een examenmodule indien het cijfer 5,5 (afgerond 6) of hoger behaald is. Indien een kandidaat voor een examenmodule geslaagd is, ontvangt deze een certificaat. Is de kandidaat in het bezit van de certificaten Marketing, Financiering, Organisatie en Administratie wordt een Ondernemersdiploma afgegeven.

Vrijstellingen
Op grond van diploma’s of certificaten en de daarbij behorende cijferlijsten kan door de examencommissie vrijstelling worden verleend voor één of meer examenmodulen. Neem voor meer informatie contact op met het examenbureau.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Kijk dan hier voor de pagina de pagina "vaak gestelde vragen" op deze website.

Examenmodulen

Het examen AOV (Algemene Ondernemersvaardigheden) wordt schriftelijk in multiple-choice vorm afgenomen en bestaat uit vijf examenmodulen.

 1. Organisatie (20 multiple-choice vragen)
  Operationeel management & Personeel en organisatie

 2. Administratie (20 multiple-choice vragen)
  Financiële administratie

 3. Marketing (20 multiple-choice vragen)

 4. Financiering (20 multiple-choice vragen)
  Financieel Management

 5. Ondernemingsplan (20 multiple-choice vragen)


Let op!
Het AOV-examen geïntegreerd in de examenstructuur van het  Ondernemersexamen. Indien u het AOV-diploma wenst te behalen, schrijft u in voor het Ondernemersexamen (4 modulen) én de module Ondernemingsplan. Indien alle 5 modulen met goed gevolg worden afgelegd wordt het AOV-diploma verstrekt.Exameneisen
U kunt de exameneisen downloaden in Acrobat Reader (pdf) formaat.Examendata, -regio’s, -tijden en -kosten

Het AOV-examen wordt drie maal per jaar (januari, mei en september) afgenomen. Klik hier voor een overzicht van de examendata en de examenkosten. Het examen wordt afgenomen in de regio Utrecht.

Voor marinepersoneel en uitgezonden land- & luchtmachtpersoneel is het mogelijk om op locatie aan het examen deel te nemen. Neem hiervoor contact op met de afdeling O&O van het desbetreffende krijgsmachtonderdeel.

Voor opleiders bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij het examenbureau om op locatie een examen te laten afnemen. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanmelding examen
U dient zich schriftelijk aan te melden voor het examen. U kunt hiervoor een inschrijfformulier aanvragen (010-50 14 414) of u kunt gebruik maken van het bestelformulier op deze website.

Uitslag examen
Het gemaakte examenwerk wordt met behulp van kaartleesapparatuur volledig geautomatiseerd gecorrigeerd. Dan bepaalt de examencommissie, per examenvak,  de cesuur. Hierbij wordt vastgesteld hoeveel juiste antwoorden men dient te hebben voor het behalen van een voldoende. De uitslag van elk vak wordt uiterlijk binnen zes weken na afname van het examen bekend gemaakt. Aan iedere kandidaat die een examen heeft afgelegd reikt de examencommissie een cijferlijst uit. De behaalde cijferlijst waarop de datum van de bekendmaking van de uitslag vermeld staat, heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij de examenspecificaties en/of eindtermen worden gewijzigd.

Certificering / diploma
Een kandidaat is geslaagd voor een examenmodule indien het cijfer 5,5 (afgerond 6) of hoger behaald is. Indien een kandidaat voor alle, voor het certificaat / diploma vereiste modulen geslaagd is dan wel een vrijstelling heeft gekregen, ontvangt deze een certificaat alsmede een diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden..Een kandidaat is geslaagd voor een examenmodule indien het cijfer 5,5 (afgerond 6) of hoger behaald is. Indien een kandidaat voor een examenmodule geslaagd is, ontvangt deze een certificaat. Is de kandidaat in het bezit van de certificaten Marketing, Financiering, Organisatie en Administratie wordt een Ondernemersdiploma afgegeven.

Vrijstellingen
Op grond van diploma’s of certificaten en de daarbij behorende cijferlijsten kan door de examencommissie vrijstelling worden verleend voor één of meer examenmodulen. Neem voor meer informatie contact op met het examenbureau.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Kijk dan op de pagina "vaak gestelde vragen" op deze website.

bottom of page